Welkom op de site van FleXpert BV, detacheerder bij de lagere overheid

Wij zijn gespecialiseerd in het detacheren van professionals voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van burgerzaken, belastingen en de sociale zekerheid. Mede door de kwalitatieve invulling hiervan kunnen we inmiddels stellen dat maar liefst 80% van de gemeentes in de Randstad-provincies bekend is met onze bedrijfsnaam.

Onze bedrijfsnaam is een doelbewuste keuze. Het is de integratie van de begrippen flexibel en expert, naar onze mening de belangrijkste eigenschappen van een detacheringskracht. Onze medewerkers zijn flexibel in de aanpassing aan de cultuur van de opdrachtgever, de steeds drukker wordende verkeersstromen en natuurlijk de continue dynamiek  binnen de gemeentelijke afdelingen. Daarnaast zijn zij de vakexperts bij uitstek. Wandelende wikipedia’s die bij iedere gemeente waar zij een opdracht

 
vervullen, weer extra kennis en ervaring opdoen.

Maar FleXperts ontstaan niet uit zichzelf. Daar is een degelijke ondersteuning vanuit ons bedrijf voor nodig. Wij zijn exact op de hoogte van de inhoud van uw opdracht en de prestaties hierop van onze medewerkers. Hiertoe voeren wij regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken met onze mensen. Scholing en coaching zorgt ervoor dat FleXperts voorop blijven lopen in hun kennisniveau. 

Op deze wijze zorgen wij ervoor dat u altijd een expert in huis haalt waar uw organisatie op kan bouwen.